slider slider slider slider slider slider slider slider

Přidej se

Dívčím basketbalem ve Znojmě se v současné době baví děvčata v rámci tří sportovních skupin: 

- oddíl košíkové při TJ Znojmo

- kroužek basketbalu při Gymnáziu Dr. Karla Polesného

- kroužek basketbalu při DDM a ZŠ nám. Republiky

Naše webové stránky slučují informace těchto basketbalových skupin. Cílem je oraganizační spolupráce a v neposlední řadě společná propagace znojemského basketbalu. Jakékoli aktivity a spolupráci ohledně basketbalu ve Znojmě vítáme.

(Pro doplnění: mužský basketbal ve Znojmě je souběžně organizován pod TJ Znojmo)

Zveme dívky, které s chtějí pobavit košíkovou......

                                                            

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)