Soutěž v ballhandlingu ( v dovednostech hraní si s míčem) 2015/2016

Letošní soutěž v ballhandlingu se uskuteční na posledním rozlučkovém tréninku v sezńě 2015/2016 ve středu 22.6. v tělocvičně Gymnázia Dr. Polesného. Letošní soutěž je určena pro katagorii starších dívek. Disciplíny budou podobné jako při loňském klání:

1/ Driblink se střídavým prohozem mezi nohama - úkolem je co největší počet prohozů bez chyby a přerušení - vítěz Ivča Válavková - 87 prohozů 

2/ Kroužení míčem kolem těla (boků) v limitu 2 minut (1 minuta vpravo a 1 minuta vlevo) - úkolem je co největší počet obtočení za časový úsek bez chyby - vítěz Ivča Václavková - 156 obtočení

3/ Žonglování se 2 míči spojené s dribnutím o zem v limitu 2 minut (1 minuta vpravo + 1 minuta vlevo) - úkolem je co největší počet žonglérského triku za časový úsek bez chyby a přerušení)  - vítěz Markéta Krulová - 156 triků

4/ Driblink tzv. pavouček - úkolem je co největší počet "pavoučků" za časový úsek bez chyby a přerušení - vítěz Ivča Václavková - 54 pavoučků

5/ Provlíkání míče střídavě v běhu mezi nohama - úkolem je určenou vzdálenost absolvovat v co nejkratším čase, bez chyby a přerušení - vítěz Jolča Václavková - 9,76 sec/šířka tělocvičny gymnázia

6/ Střelba trestných hodů  -úkolem je nastřílet co největší počet úspěšných hodů z 10 možných - vítěz Markéta Krulová - 4 koše

7/ Střelba z 5 pozic, vždy 10 střel, před střelbou se obíhá kužel a zároveň je střelba limitována časem (čas se určí před soutěží) - úkolem je co největší počet úspěšných hodů, při rovnosti rozhoduje čas - vítěz Markéta Krulová - 29 košů/4 min 1 sec

8/ Střelba levou a pravou rukou při současném driblování druhou rukou v časovém limitu bez přerušení driblinku - úkolem je v časovém limitu 2 minut nastřílet co největší počet úspěšných hodů při nepřerušeném driblinku druhé  (nestřílející) ruky (pravá ruka 1 minuta a levá ruka 1 minuta), v případě přerušení driblinku se začíná znovu, každý má 3 pokusy, místo pro střelbu si vybírá střílející a může měnit i pozice

Při soutěži se upravily pravidla, úkolem bylo bez časového limitu nastřílet co největší počet bodů z deseti možných střel levou rukou za sebou a pak deseti možných střel pravou rukou za sebou (celkem max. 20 střel pokud nepřeruším driblování) - vítěz Julča Střihavková (po dodatečném rozstřelu s Helčou Jurákovou) - obě 13 košů

9/ Střelba hodů ze vzdálenosti 3 bodů - úkolem je nastřílet co největší počet úspěšných hodů z 10 možných, pozice střelby si volí střílející (může je i měnit) - vítěz Ivča Václavková - 4 koše

10/ Přeskok přes švihadlo sounožmo v časovém limitu (doplňková disciplína bez míče) - úkolem je co největší počet bezchybných přeskoků sounožmo v limitu 1 minuty - vítěz Natka Fialová - 140 přeskoků

Sezónu jsme zakončili 22.6. soutěží v ballhandlingu. Výkony byly super.  Foto najdete ve fotogalerii. Na další sezónu se těší trenéři. 

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)